องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

แบบคำขอเคลื่อนย้ายอาคาร
 
แบบคำขอเคลื่อนย้ายอาคาร
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 13:42:25 น. อ่าน 0 คน
แบบคำขอเคลื่อนย้ายอาคาร....
แบบฟอร์มร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
แบบฟอร์มร้องเรียน-ร้องทุกข์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:45:30 น. อ่าน 12 คน
แบบฟอร์มเอกสารสำหรับการร้องเรียน-ร้องทุกข์ สามารถใช่ในกรณีการร้องเรียน เพื่อขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเข้าช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหา....
แบบ ทพ. กรณีการยื่นขอทะเบียนพาณิชย์
 
แบบ ทพ. กรณีการยื่นขอทะเบียนพาณิชย์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:47:49 น. อ่าน 13 คน
การยื่นขอทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้แบบฟอร์มที่ราชการกำหนดเท่านั้น ....
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร
 
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:52:58 น. อ่าน 14 คน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ....
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:12:07 น. อ่าน 13 คน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ....
แบบคำร้องทั่วไป
 
แบบคำร้องทั่วไป
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:17:31 น. อ่าน 15 คน
แบบคำร้องทั่วไป....
แบบขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
 
แบบขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:42:37 น. อ่าน 15 คน
แบบขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ....
แบบคำขอขั้นทะเบียนผู้สูงอายุ
 
แบบคำขอขั้นทะเบียนผู้สูงอายุ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:46:06 น. อ่าน 14 คน
แบบคำขอขั้นทะเบียนผู้สูงอายุ....

Total 8 Record : 1 Page : 1
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
216
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
853
เดือนที่แล้ว
4,007
ปีนี้
27,668
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 18.232.179.37
Server Time is : 2021-08-05
11:25:42am