:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนน คสล. ม.3-ม.17

วันที่ลงประกาศ: 13 ก.พ. 2563

รายละเอียด: ปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.165- 001 ถนนสายบ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 - บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร


file